Akademik personel

HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALIDahili Tel.E-Mail
Tel: +90 (312) 2126720
Prof.Dr. Olcay OBALI (ABD Başkanı) CV-OObalı1091obali@science.ankara.edu.tr
Prof.Dr. Ahmet ALTINDAĞ CV-AAltındağ1097altindag@science.ankara.edu.tr
Prof.Dr. Sibel ATASAĞUN CV-SAtasagun1134
yigit@science.ankara.edu.tr
Prof.Dr. Seyhan AKISKA CV-SAkıska1122 akiska@ankara.edu.tr
Doç. Dr. Borga ERGÖNÜL CVBorga1177ergonul@gmail.com
Yard.Doç.Dr. Cevher ÖZEREN CV-CÖzeren1146 scazeren@science.ankara.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Şeyda FİKİRDEŞİCİ ERGENCV-ŞFikirdeşici1182 seydafikirdesici@gmail.com
Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nda, 4 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere, toplam 7 akademik personel görev yapmaktadır.