İletişim


Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Sekreterliği
Dögol Caddesi 06100
Tandoğan / Ankara / Türkiye

biyoloji@ankara.edu.tr

Sekreter Metin DİKİLİTAŞ

İrtibat Telefonu: +90 (312) 212 67 20/1055
e-maildikilitas@ankara.edu.tr

 

Biyoteknoloji ABD Başkanı: Prof. Dr. E. Sümer ARAS

Botanik ABD Başkanı: Prof. Dr. Nur Münevver PINAR

Ekoloji ve Çevre ABD Başkanı: Prof. Dr. Latif KURT

Genel Biyoloji ABD Başkanı: Prof. Dr. A. Sülün ÜSTÜN

Hidrobiyoloji ABD Başkanı: Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ

Moleküler Biyoloji ABD Başkanı: Prof. Dr. Özlem YILDIRIM

Zooloji ABD Başkanı: Prof. Dr. Nursel GÜL

İLETİŞİM BİLGİLERİDahili Tel. E-mail
Biyoloji Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Özlem YILDIRIM CV-ÖYEsen
1081yildirim@science.ankara.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Prof.Dr. Arzu ÇÖLERİ CİHAN
1095 acihan@science.ankara.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İlker BÜYÜK1390buyuki@ankara.edu.tr
BÖLÜM SEKRETERLİĞİ
Metin DİKİLİTAŞ
Arzu EKİM
1055
1055/1081
metindikili@hotmail.com,dikilitas@ankara.edu.tr
BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı Dahili Tel. E-Mail
Prof. Dr. Gönül DÖNMEZ CV-GDonmez1137gdonmez@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa AKÇELİK CV-MAkçelik1119 akcelik@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Emine Sümer ARAS CV-SAras1088aras@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Özlem OSMANAĞAOĞLU CV-OOsmanağaoğlu1073 osmanaga@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Sevgi ERTUĞRUL KARATAY CV-SErtuğrul1072sertugrul@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Nur KOÇBERBER KILIÇ CV-NKKılıç1065nrkilic@ankara.edu.tr
Doç. Dr. İlker BÜYÜK CV-İBüyük1390buyuki@ankara.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Başar KARACA CV-BKaraca1503/1158karaca@ankara.edu.tr
sahmatov@hotmail.com
Arş. Gör. Ekin DEMİRAY1442
Arş. Gör. Gülizar AYDOĞDU (FB) CV-GAydoğdu1071 gulizaraydogdu@yahoo.com
Arş. Gör. Ebru ÖZTAŞ GÜLMÜŞ EbruCVeogulmus@ankara.edu.tr
Laborant Bahar ÖZKILINÇ
BOTANİK ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı Dahili Tel.E-Mail
Prof. Dr. Nur Münevver PINAR (ABD Başkanı) CV-MPınar1060/1062pinar@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Atila YILDIZ CV-AYıldız1125ayildiz@science.ankara.edu.tr, atilayildiz66@gmail.com
Prof. Dr. Ahmet Emre YAPRAK CV-AEYaprak1143/1535
eyaprak@science.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Ilgaz AKATA CV-IAkata1066
akata@science.ankara.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Aydan ACAR ŞAHİN CV-AAcar1062aydanacar24@gmail.com
EKOLOJİ VE ÇEVRE BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof. Dr. Latif KURT CV-LKurt1089kurt@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Fatmagül GEVEN CV-FGeven1092geven@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Gül Nilhan TUĞ CV-GNTuğ1086/1535 tug@science.ankara.edu.tr
Arş. Gör. Dr. M. Ümit BİNGÖL CV-ÜBingöl1063mumit1111@hotmail.com, bingol@science.ankara.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Beste Gizem ÖZBEY CV-BGÖzbey1533 beste.ozbey@ankara.edu.tr
Öğr. Gör. S. Tuğrul KÖRÜKLÜ CV-TKörüklü1179koruklu@science.ankara.edu.tr
GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı Dahili Tel. E-Mail
Prof. Dr. Ayşen Sülün ÜSTÜN CV-SÜstün1070
ustun@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL CV-HNBüyükkartal1051 bkartal@science.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ CV-MKarakaş1085 mkarakas@science.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Esra KOÇ CV-EKoç1071
ekoc@science.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Mehlika BENLİ CV-MBenli1064 mehlikabenli76@hotmail.com
Arş. Gör. Dr. Ergin Şahin CV-ESahin1158erginsahin@ankara.edu.tr
Öğr. Gör. Hakan ESKİZENGİN HakanCV1275eskizengin@ankara.edu.tr
HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof.Dr. Ahmet ALTINDAĞ (ABD Başkanı) CV-A.Altındağ1097altindag@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Sibel ATASAĞUN CV-SAtasagun1134
yigit@science.ankara.edu.tr
Prof.Dr. Seyhan AKISKA CV-SAkıska1122 akiska@ankara.edu.tr
Doç. Dr. Borga ERGÖNÜL CV-BErgönül1177 borga@science.ankara.edu.tr, ergonul@gmail.com
Dr. Öğr. Gör. Saniye Cevher ÖZEREN CV-CÖzeren1146 scozeren@science.ankara.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Şeyda FİKİRDEŞİCİ ERGEN CV-ŞFikirdesşici1182 seydafikirdesici@gmail.com
Arş. Gör. Duygu BERDİ1088duyguberdi@gmail.com
MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof. Dr. Özlem YILDIRIM CV-ÖYEsen1090 yildirim@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Reyhan ÇOLAK CV-RÇOLAK1058
rcolak@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Arzu ÇÖLERİ CİHAN CV-ACCihan1095/1158 arzucoleri@gmail.com,
acihan@science.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Mustafa Türker DUMAN CV-Türker dumanturker@yahoo.com
Doç. Dr. Fadime KIRAN CV-FKıran1054fkiran@science.ankara.edu.tr
ZOOLOJİ ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı Dahili Tel. E-Mail
Prof. Dr. Ercüment ÇOLAK CV-EÇolak1082
colak@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Nuri YİĞİT CV-NYiğit1068nyigit@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Nesrin ÖZSOY CV-NÖzsoy1067
ozsoy@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Nursel GÜL (ABD Başkanı) CV-NGül1057ngul@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. İrfan KANDEMİR CV-İKandemir1531
ikandemir@science.ankara.edu.tr, ikandemir@gmail.com
Prof. Dr. Ayla TÜZÜN CV-ATüzün1061 atuzun@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Suna CEBESOY CV-SCebesoy1128
cebesoy@science.ankara.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Hatice MUTLU EYİSON CV-HMEyison1503hmutlu@science.ankara.edu.tr
Arş. Gör. Derya ÇETİNTÜRK CV-DÇetintürk1048dcetinturk@ankara.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Arzu GÜRSOY ERGEN CV-Gursoy1048agursoy@ankara.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Engin SELVİ CV-Selvi1546selviengin@gmail.com