Biyoteknoloji İkili Lisans

 

Duyuru: Ankara Üniversitesi ile Montana Üniversitesi Arasındaki Biyoteknoloji Çift Diploma Programını Tercih Edecek Öğrencilerin Dikkatine!

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji (İngilizce)  (UOLP-ABD Montana State Üniversitesi) 

Biyoteknoloji ikili lisans programı 2011-2012 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Programa kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaktadır (Biyoteknoloij İkili Lisans Programı). İkili lisans programının koordinatörlüğünü Prof. Dr. İrfan Kandemir yürütmektedir. Ankara Üniversitesi ile Montana State Üniversitesi tarafından yürütülen uluslararası ortak lisans programları 4 yıl süreli olup öğrenciler 1. ve 3. yılları Ankara Üniversitesi’nde 2. ve 4. yılları Montana State Üniversitesi’nde olmak üzere iki kez birer akademik yıl süre ile öğrenimlerinin yarısını Montana’da diğer yarısını Türkiye’de Ankara Üniversitesi’nde tamamlayacaklardır. Ankara Üniversitesi ve Montana State Üniversitesi, diplomayı ortaklaşa verecektir. Programlar tek ve entegre bir dizi akademik dersten oluştuğu için öğrenciler mezun olduklarında çift derece değil tek bir derece alacaklardır. Aynı zamanda, bu akademik çalışma her iki kurumun diploma şartlarının tümünü karşıladığından, bu programın mezunları iki diploma alacaklardır. Program “Hayvan Biyoteknolojisi”, “Mikrobiyal Biyoteknoloji” ve Bitki Biyoteknolojisi” olmak üzere üç farklı opsiyonu içerecektir.

Programın Amaçları ve Avantajları

Biyoteknoloji, hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimleri yanında mühendislik ve bilgisayar mühendisliğinden yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan ürünler elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümü olarak tanımlanır ve biyoteknoloji ile temel bilim buluşlarını kısa sürede yararlı ticari ürünlere dönüştürülebilir.

Biyoteknoloji uygulamaları; mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, immünoloji, protein mühendisliği, enzimoloji ve biyoproses teknolojileri gibi farklı alanları bünyesinde toplar. Bu nedenle biyoteknoloji birçok bilimsel disiplinle karşılıklı işbirliği içinde olan çok disiplinli bir bilim dalıdır.

 Biyoteknoloji programının temel amacı, Biyoteknoloji alanında temel bilgilerle donatılmış, araştırıcı, üretici, girişimci, disiplinler arası iletişimi güçlü, sorunları kolaylıkla çözebilen ve etik değerlere sahip uzmanların yetiştirilmesidir. Programın yabancı dilde (İngilizce) ve Montana State Üniversitesi ile ortak olarak yürütülecek olması, programdan mezun olan öğrencilerin çok iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olmalarına katkıda bulunacaktır. Yabancı dil bilgisi, öğrencilerin gerek eğitimleri döneminde gerekse mezuniyet sonrası dünyada biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri yakından izleme şansı vermektedir. Bundan başka öğrencilerin Montana State Üniversitesinde eğitim görecekleri iki yıllık bir süre, öğrencilerin dünyaya bakış açısını değiştirecek ve öğrencilerin farklı toplumlarda iletişim kurma becerisini artıracaktır. Bu program, AB’ne giriş sürecinde bulunan ülkemize yabancı dil bilgisi yüksek biyoteknoloji konusunda yetişmiş eleman sağlama konusunda da önemli katkıda bulunacaktır.

 

2014-2015 Güz Yarıyılı Ders Programı

 biyoteknoloji ders programı - Kopya