Akademik personel

AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ
BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof.Dr. Özlem OSMANAĞAOĞLU CV-OOsmanağaoğlu
Prof.Dr. Mustafa AKÇELİK (ABD Başkanı) CV-MAkçelik
Prof.Dr. Gönül DÖNMEZ CV-GDonmez
Prof.Dr. E. Sümer ARAS CV-SAras
Doç. Dr. Nur Koçberber KILIÇ CV-NKKılıç
Doç. Dr. Sevgi Ertuğrul KARATAY CV-SErtuğrul
Doç.Dr. Fadime KIRAN
Öğr. Gör. İlker BÜYÜK CV-İBüyük
Arş. Gör. Başar KARACA CV-BKaraca
Arş. Gör. Ekrem BÖLÜKBAŞI (FB) CV-EBölükbaşı
Arş. Gör. Ekin DEMİRAY
BOTANİK ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof.Dr. Nur Münevver PINAR (ABD Başkanı) CV-MPınar
Prof.Dr.Atila YILDIZ CV-AYıldız
Doç.Dr. Ahmet Emre YAPRAK CV-AEYaprak
Doç.Dr. Ilgaz AKATA CV-IAkata
Arş. Gör. Aydan ACAR CV-AAcar
Uzm.Dr. İsa BAŞKÖSE
EKOLOJİ VE ÇEVRE BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI:
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof.Dr. Latif KURT CV-LKurt
Prof.Dr. Fatmagül GEVEN CV-FGeven
Doç. Dr. Gül Nilhan TUĞ CV-GNTuğ
Arş. Gör. Dr. M. Ümit BİNGÖL CV-ÜBingöl
Arş. Gör. Ebru ÖZDENİZ (FB) CV-EOzdeniz
Arş. Gör. Beste Gizem ÖZBEY CV-BGÖzbey
Arş. Gör. Ayşenur KAYABAŞ BÖLÜKBAŞI (FB) CV-AKBolukbaşı
Uzm. S. Tuğrul KÖRÜKLÜ CV-TKörüklü
GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof.Dr. Sülün ÜSTÜN CV-SÜstün
Doç.Dr.H.Nurhan BÜYÜKKARTAL CV-HNBüyükkartal
Doç.Dr. Mehmet KARAKAŞ CV-MKarakaş
Doç.Dr. Esra KOÇ CV-EKoç
Arş. Gör. Dr. Mehlika BENLİ CV-MBenli
Arş. Gör. Ergin ŞAHİN CV-ESahin
HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof.Dr.Olcay OBALI (ABD Başkanı) CV-OObalı
Prof.Dr.Ahmet ALTINDAĞ CV-A.Altındağ
Prof .Dr.Sibel ATASAĞUN CV-SAtasagun
Prof.Dr. Seyhan AKISKA CV-SAkıska
Doç. Dr. Borga ERGÖNÜL CV-BErgönül
Yard.Doç.Dr. Cevher ÖZEREN CV-CÖzeren
Arş. Gör. Şeyda FİKİRDEŞİCİ CV-ŞFikirdesşici
MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof.Dr. Özlem YILDIRIM (ESEN) CV-ÖYEsen
Prof.Dr. Reyhan ÇOLAK CV-RÇOLAK
Doç. Dr. Arzu ÇÖLERİ CİHAN CV-ACCihan
Doç.Dr. Türker DUMAN
Uzm. Dr. Sidar BEREKETOĞLU
ZOOLOJİ ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof. Dr. İrfan KANDEMİR CV-İKandemir
Prof. Dr. Nuri YİĞİT (ABD Başkanı) CV-NYiğit
Prof. Dr. Ercüment ÇOLAK CV-EÇolak
Prof. Dr. Nesrin ÖZSOY CV-NÖzsoy
Prof. Dr. Nursel GÜL CV-NGül
Prof. Dr. Ayla TÜZÜN CV-ATüzün
Prof. Dr. Suna CEBESOY CV-SCebesoy
Arş. Gör. Dr. Hatice MUTLU EYİSON CV-HMEyison
Arş. Gör. Derya ÇETİNTÜRK CV-DÇetintürk
Uzm. Engin SELVİ
Uzm. Dr. Arzu GÜRSOY ERGEN
Bölümümüzde toplam 22 Profesör, 11 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 14 Araştırma Görevlisi, 1 Biyolog ve 4 Uzman görev yapmaktadır.