Akademik personel

AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ
BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof. Dr. Özlem OSMANAĞAOĞLU CV-OOsmanağaoğlu
Prof. Dr. Mustafa AKÇELİK CV-MAkçelik
Prof. Dr. Gönül DÖNMEZ CV-GDonmez
Prof. Dr. Emine Sümer ARAS CV-SAras
Prof. Dr. Sevgi Ertuğrul KARATAY CV-SErtuğrul
Doç. Dr. Nur Koçberber KILIÇ CV-NKKılıç
Doç. Dr. İlker BÜYÜK CV-İBüyük
Arş. Gör. Başar KARACA CV-BKaraca
Arş. Gör. Ekrem BÖLÜKBAŞI CV-EBölükbaşı
Arş. Gör. Ekin DEMİRAY
Arş. Gör. Gülizar AYDOĞDU CV-GAydoğdu
BOTANİK ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof. Dr. Nur Münevver PINAR (ABD Başkanı) CV-MPınar
Prof. Dr. Atila YILDIZ CV-AYıldız
Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK CV-AEYaprak
Doç. Dr. Ilgaz AKATA CV-IAkata
Arş. Gör. Aydan ACAR ŞAHİN CV-AAcar
Öğr. Gör. Dr. İsa BAŞKÖSE
EKOLOJİ VE ÇEVRE BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI:
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof. Dr. Latif KURT CV-LKurt
Prof. Dr. Fatmagül GEVEN CV-FGeven
Prof. Dr. Gül Nilhan TUĞ CV-GNTuğ
Arş. Gör. Dr. Mesrur Ümit BİNGÖL CV-ÜBingöl
Arş. Gör. Ebru ÖZDENİZ (FB) CV-EOzdeniz
Arş. Gör. Beste Gizem ÖZBEY CV-BGÖzbey
Arş. Gör. Ayşenur KAYABAŞ BÖLÜKBAŞI (FB) CV-AKBolukbaşı
Öğr.Gör. Selçuk Tuğrul KÖRÜKLÜ CV-TKörüklü
GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof. Dr. Ayşen Sülün ÜSTÜN CV-SÜstün
Prof. Dr. Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL CV-HNBüyükkartal
Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ CV-MKarakaş
Doç. Dr. Esra KOÇ CV-EKoç
Doç. Dr. Mehlika BENLİ CV-MBenli
Arş. Gör. Ergin ŞAHİN CV-ESahin
HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof.Dr. Ahmet ALTINDAĞ CV-A.Altındağ
Prof. Dr. Sibel ATASAĞUN CV-SAtasagun
Prof.Dr. Seyhan AKISKA CV-SAkıska
Doç. Dr. Mehmet Borga ERGÖNÜL CV-BErgönül
Dr. Öğr. Üyesi Saniye Cevher ÖZEREN CV-CÖzeren
Arş. Gör. Şeyda FİKİRDEŞİCİ CV-ŞFikirdesşici
MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof. Dr. Özlem YILDIRIM CV-ÖYEsen
Prof. Dr. Reyhan ÇOLAK CV-RÇOLAK
Prof. Dr. Arzu ÇÖLERİ CİHAN CV-ACCihan
Doç. Dr. Türker DUMAN
Doç. Dr. Fadime KIRAN
Öğr. Gör. Dr. Sidar BEREKETOĞLU
ZOOLOJİ ANABİLİM DALI
Ünvan, Adı-Soyadı
Prof. Dr. Ercüment ÇOLAK CV-EÇolak
Prof. Dr. Nuri YİĞİT CV-NYiğit
Prof. Dr. Nesrin ÖZSOY CV-NÖzsoy
Prof. Dr. Nursel GÜL CV-NGül
Prof. Dr. İrfan KANDEMİR CV-İKandemir
Prof. Dr. Ayla TÜZÜN CV-ATüzün
Prof. Dr. Suna CEBESOY CV-SCebesoy
Arş. Gör. Dr. Hatice MUTLU EYİSON CV-HMEyison
Arş. Gör. Derya ÇETİNTÜRK CV-DÇetintürk
Öğr. Gör. Dr. Arzu GÜRSOY ERGEN CV-gursoy
Öğr. Gör. Engin SELVİ
Bölümümüzde toplam 25 Profesör, 10 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 12 Araştırma Görevlisi ve 5 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.