Akademik personel

AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ
♦ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Gönül DÖNMEZ CV-GDonmez
Prof. Dr. Mustafa AKÇELİK CV-MAkçelik
Prof. Dr. Emine Sümer ARAS (ABD Başkanı) CV-SAras
Prof. Dr. Özlem OSMANAĞAOĞLU CV-OOsmanağaoğlu
Prof. Dr. Sevgi ERTUĞRUL KARATAY CV-SErtuğrul
Prof. Dr. Nur KOÇBERBER KILIÇ CV-NKKılıç
Doç. Dr. İlker BÜYÜK CV-İBüyük
Arş. Gör. Dr. Başar KARACA CV-BKaraca
Arş. Gör. Ekin DEMİRAY CV-Ekin
Arş. Gör. Gülizar AYDOĞDU CV-GAydoğdu
Arş. Gör. Ebru ÖZTAŞ GÜLMÜŞ EGulmusCV
Laborant Bahar ÖZKILINÇ
♦ BOTANİK ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Nur Münevver PINAR (ABD Başkanı) CV-MPınar
Prof. Dr. Atila YILDIZ CV-AYıldız
Prof. Dr. Ahmet Emre YAPRAK CV-AEYaprak
Doç. Dr. Ilgaz AKATA CV-IAkata
Arş. Gör. Dr. Aydan ACAR ŞAHİN CV-AAcar
Öğr. Gör. Dr. İsa BAŞKÖSE CV-İsa
♦ EKOLOJİ VE ÇEVRE BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Latif KURT (ABD Başkanı) CV-LKurt
Prof. Dr. Fatmagül GEVEN CV-FGeven
Prof. Dr. Gül Nilhan TUĞ CV-GNTuğ
Arş. Gör. Dr. Mesrur Ümit BİNGÖL CV-ÜBingöl
Arş. Gör. Dr. Beste Gizem ÖZBEY CV-BGÖzbey
Öğr.Gör. Selçuk Tuğrul KÖRÜKLÜ CV-TKörüklü
♦ GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Ayşen Sülün ÜSTÜN (ABD Başkanı) CV-SÜstün
Prof. Dr. Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL CV-HNBüyükkartal
Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ CV-MKarakaş
Doç. Dr. Esra KOÇ CV-EKoç
Doç. Dr. Mehlika BENLİ CV-MBenli
Arş. Gör. Dr. Ergin ŞAHİN CV-ESahin
Öğr. Gör. Hakan ESKİZENGİN HakanCV
♦ HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (ABD Başkanı) CV-A.Altındağ
Prof. Dr. Sibel ATASAĞUN CV-SAtasagun
Prof. Dr. Seyhan AKISKA CV-SAkıska
Doç. Dr. Mehmet Borga ERGÖNÜL CV-BErgönül
Dr. Öğr. Üyesi Saniye Cevher ÖZEREN CV-CÖzeren
Arş. Gör. Dr. Şeyda FİKİRDEŞİCİ ERGEN CV-ŞFikirdesşici
Arş. Gör. Duygu BERDİ
♦ MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Özlem YILDIRIM (ABD Başkanı) CV-ÖYEsen
Prof. Dr. Reyhan ÇOLAK CV-RÇOLAK
Prof. Dr. Arzu ÇÖLERİ CİHAN CV-ACCihan
Doç. Dr. Mustafa Türker DUMAN CV-TDuman
Doç. Dr. Fadime KIRAN CV-FKıran
Öğr. Gör. Dr. Sidar BEREKETOĞLU CV-Bereketoglu
♦ ZOOLOJİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Ercüment ÇOLAK CV-EÇolak
Prof. Dr. Nuri YİĞİT CV-NYiğit
Prof. Dr. Nesrin ÖZSOY CV-NÖzsoy
Prof. Dr. Nursel GÜL (ABD Başkanı) CV-NGül
Prof. Dr. İrfan KANDEMİR CV-İKandemir
Prof. Dr. Ayla TÜZÜN CV-ATüzün
Prof. Dr. Suna CEBESOY CV-SCebesoy
Arş. Gör. Dr. Hatice MUTLU EYİSON CV-HMEyison
Arş. Gör. Derya ÇETİNTÜRK CV-DÇetintürk
Öğr. Gör. Dr. Arzu GÜRSOY ERGEN CV-gursoy
Öğr. Gör. Dr. Engin SELVİ CV-Selvi
Bölümümüzde toplam 27 Profesör, 8 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 12 Araştırma Görevlisi, 6 Öğretim Görevlisi ve 1 Laborant görev yapmaktadır.