Tanıtım

Biyoteknoloji, endüstriyel ya da ticari uygulamalar için gerekli kimyasal işlemlerin tamamlanmasında canlı organizmaların kullanımı olarak ya da canlının kendisinin, hücresinin ya da ürününün mal ve hizmete dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Anabilim dalımızda mikrobiyal genetik, çevre biyoteknolojisi ve bitki biyoteknolojisi çalışmalarının gerçekleştirildiği Prokaryotik Genetik Laboratuvarı, Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı, Mikrobiyal Genetik Laboratuvarı ve Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı olmak üzere dört adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Biyoteknoloji Anabilim dalının Misyonu: Mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, genetik ve biyokimya gibi temel biyolojik bilimleri, insan ve çevre yararına olan oluşumlarda kullanmak üzere nitelikli eğitim-öğretim hizmeti sunmaktır. Bu amaç için anabilim dalının öncelikli hedefleri arasında, ülkemizin öncelikleri ve gereksinimleri doğrultusunda, doğaya ve çevreye duyarlılık çerçevesinde, biyoloji temelli teknolojilerin öğretilmesi ve uygulanması gelmektedir. Bunun yanı sıra katma değeri yüksek uygulamalı araştırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek de anabilim dalımız hedefleri arasındadır.

Biyoteknoloji Anabilim dalının Vizyonu: günümüzün değişen ve artan temel gereksinimlerine alternatif çözümler bulmak için biyoteknoloji biliminin sunduğu imkanları etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermektir.

Biyoteknoloji Anabilim dalı ile ilgili Anahtar kelimeler: Genetik, Moleküler Biyoloji, Endüstriyel Mikrobiyoloji, Rekombinant DNA teknolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi, Çevre Mikrobiyolojisi ve Biyoteknolojisi