Yönetim

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ YÖNETİMİDahili Tel.E-mail
Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06100, Tandoğan, Ankara, Türkiye
Telefon: + 90 (312) 2126720, Faks: +90 (312) 2232395
Biyoloji Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Latif KURT1089kurt@ankara.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sevgi ERTUĞRUL KARATAY1072
sertugrul@ankara.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Borga ERGÖNÜL1177borga@science.ankara.edu.tr
İngilizce Biyoloji Bölümü Başkan Yardımcısı
Doç.Dr. Gül Nilhan TUĞ
1086tug@science.ankara.edu.tr
Bölüm Başkanlığı Sekreterliği1081/1053
Sekreter Metin DİKİLİTAŞ1055
metindikili@hotmail.com
dikilitas@ankara.edu.tr