Tanıtım

 

Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nda, sucul ekosistemlerde (Deniz, acısu, tatlısu) yaşayan canlıların (plankton, bentik mikro ve makro omurgasız, balık) taksonomisi, biyolojisi, ekolojisi, filogenisi, biyoçeşitliliği, koruma biyolojisi ve yaşadıkları çevreyle olan etkileşimleri (sucul toksikoloji ve suyun fiziko-kimyasal yapısı), göl, sulak alan ve akarsu yönetimi ile ilgili konularda teorik, pratik ve metodolojik temellere dayalı araştırmalar yapılmakta ve eğitim verilmektedir.

Hidrobiyoloji Anabilim dalının Misyonu: İnsan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan su ve sucul yaşamın daha iyi anlaşılması, korunabilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına bilimsel çalışmalar yapmayı ve sunmayı amaç edinen Hidrobiyoloji Anabilim Dalı, bu doğrultuda iç su ve denizlerde araştırmalar yaparak bilime ve topluma katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 Hidrobiyoloji Anabilim dalının Vizyonu: Modern bilim ve içinde yaşadığımız teknoloji çağının sunduğu araştırma teknikleri ve olanaklarından faydalanarak ulusal ve uluslararası platformlarda özgün ve nitelikli bilimsel kimliğini ortaya koyan bir birim olmaktır.

Anabilim Dalının Çalışma Alanları ile İlgili Anahtar Kelimeler: Sucul ekosistem; Sucul canlılar (Bentik; Plankton; Balık); Sucul toksikoloji; Göl, akarsu, lagün yönetimi