Tanıtım

Genel Biyoloji Anabilim dalımızda Enstruman Laboratuvarı, Ekstraksiyon Laboratuvarı, Soğuk Oda, Kurutma Laboratuvarı, Yakma Laboratuvarı,  Araştırma Mikroskop Laboratuvarı,  Mikroteknik Laboratuvarı,  Karanlık oda (Fotoğraf odası), Doku kültürü Laboratuvarı ve Bitki Yetiştirme Laboratuvarı olmak üzere 10 Araştırma Laboratuvarımızda Bitki Fizyolojisi, Stres Fizyolojisi, Hücre ve Doku Kültürü, Bitki Biyokimyası, Bitki embriyolojisi, Bitki Morfolojisi, Anatomisi ve Sitolojisi, Tohum Morfolojisi ve Anatomisi, Işık Mikroskopisi konularında projeler ve araştırmalar yapılmakta ve eğitim verilmektedir.

Genel Biyoloji Anabilim dalının Misyonu, Bitki Fizyolojisi, Stres Fizyolojisi, Hücre ve Doku Kültürü, Bitki Biyokimyası, Bitki Embriyolojisi, Bitki Morfolojisi, Bitki Anatomisi ve sitolojisi, Tohum Morfolojisi ve Anatomisi gibi temel biyolojik bilimler konusunda bilime ve topluma katkıda bulunurken geleceğimiz olan öğrencilerimizi bu yönde yetiştirmektir.

Genel Biyoloji Anabilim dalının Vizyonu: Uluslararası seviyede kabul gören ve tanınan bir anabilim dalı olarak biyolojinin çeşitli alanlarında öğrencilerimizi bilgi ve beceri ile donatmaktır.

Genel Biyoloji Anabilim dalında Yürütülen Çalışmalarla İlgili Anahtar Kelimeler: Bitki Fizyolojisi, Stres Fizyolojisi, Hücre ve Doku Kültürü, Bitki Biyokimyası, Bitki embriyolojisi, Bitki Morfolojisi, Bitki Anatomisi ve Sitolojisi, Tohum Morfolojisi ve Anatomisi.