Tanıtım

1982 yılından önce ayrı bir bölüm olarak faaliyet gösteren Botanik Anabilim Dalı bu tarihten sonra Biyoloji Bölümü içinde bir anabilim dalı olmuştur.  Botanik; Bitki ve Mantarların çeşitliliği, yapıları, sınıflandırılması ve evrimsel akrabalıklarını morfolojik ve moleküler boyutta inceler. Bu kapsamda Bitki morfolojisi ve anatomisi, Flora, Mikota, Likenoloji, Mikoloji, Palinoloji, Tohumlu ve Tohumsuz bitki sistematiği, Bitkisel ve Fungal çeşitliliğin korunması gibi temel konularda araştırma, inceleme, planlama ve üretim yapar.

Botanik Anabilim Dalının Misyonu: Anabilim Dalımız Botanik konusunda üstün nitelikli ve öncü araştırmalar yapmayı ve çağdaş ve evrensel normlarda bilim insanı yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir. Bu bağlamda anabilim dalımızın misyonu: Bitki çeşitliliğini molekül, tür ve ekosistem boyutunda öğrenmiş, konusunda sebep sonuç ilişkisi kurabilen ve bu konulardaki kazanımlarını güncel gereksinimlere uygulayabilme yeteneğinde sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Botanik Anabilim Dalının Vizyonu: Botanik konusunda ülkemizin öncelikleri doğrultusunda üstün nitelikli ve öncü araştırmalar yapmak, konusunda sebep sonuç ilişkisi kurabilen ve edindiği kazanımlarını uygulayabilme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

Anabilim Dalında Yürütülen Çalışmalarla İlgili Anahtar Kelimeler: Aeropalinoloji, Bitki Anatomisi, Bitki Morfolojisi, Bitki Moleküler Sistematiği, Bitki Sistematiği, Bitki Sitogenetiği, Flora, Mikota, Filocoğrafya, Likenoloji, Mikoloji, Palinoloji, Tuzcul Bitkilerin Çeşitliliği, Koruma Biyolojisi