Tanıtım

 

1982 yılından önce ayrı bir bölüm olarak faaliyet gösteren Zooloji Anabilim Dalı bu tarihten sonra Biyoloji Bölümü içinde bir anabilim dalı olmuştur.  Zooloji Anabilim dalı hayvanlar dünyasındaki çeşitliliği hücresel boyuttan, tür boyutuna kadar ele alıp türler arasındaki ilişkileri evrimsel akrabalıklarını dikkate alarak morfolojik ve moleküler boyutta inceler. Bu kapsamda moleküler hücre biyolojisi, hücre biyokimyası, immünobiyoloji, hayvan embriyolojisi, hayvan histolojisi, elektron mikroskobisi, histokimya, toksikoloji, hayvan fizyolojisi, populasyon genetiği, hayvan ekolojisi, yaban hayatı gibi temel alanlarda araştırma, inceleme, planlama ve üretim yapar.

Zooloji Anabilim Dalının Misyonu: Biyoloji’nin bir alt dalı olan Zooloji Anabilim Dalı çağdaş ve evrensel normlarda bilim insanı yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir. Bu bağlamda misyonu; hayvanlar alemindeki çeşitliliği molekül, tür ve ekosistem boyutunda algılamış, alanında neden sonuç ilişkisi kurabilen, edindiği bilimsel kazanımları uygulamaya ve güncel gereksinmelere yansıtma kabiliyetini kazanmış bilim insanlarını topluma kazandırmaktır.

Zooloji Anabilim Dalının Vizyonu: Evrensel normlarda, hayvanlarla ilgili araştırma, planlama ve üretim yapma yeteneğini kazanmış, ülkenin ve bilim dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefler.

Zooloji Anabilim Dalında Yürütülen Çalışmalarla İlgili Anahtar Kelimeler:Hücre biyolojisi, Histokimya, Elektron Mikroskobu, Toksikoloji, Populasyon genetiği, Moleküler sistematik, Biyoçeşitlilik, Pest-Vektör Ekolojisi ve Mücadelesi,  Ekosistem Yönetimi ve Yaban Hayatı