Tanıtım

 

Moleküler Biyoloji, prokaryotik ve ökaryotik hücre yapılarını ile işlevlerini ve hücreler arasındaki etkileşimi moleküler seviyede laboratuvarda inceleyerek ortaya çıkaran bir bilim dalıdır. Bu bağlamda, canlı sistemlerdeki evrensel makromoleküller olan DNA, RNA ve proteinlerin hedef alınarak incelendiği bir bilim dalı olarak öne çıkmış ve son yıllarda genetik mühendisliği ile geliştirilen pek çok yeni teknikle işlev kazanarak, biyolojinin genetik, biyokimya, mikrobiyoloji, botanik, zooloji, ekoloji, hücre biyolojisi ve biyofizik gibi pek çok anabilim dalında moleküler seviyede ilerleme sağlanmasına neden olmuştur. Biyolojik bilimleri bütünleştirici özelliğe sahiptir. Moleküler biyolojinin bu bağlayıcı özelliği, temel ilgi alanı olarak canlı organizmalarda hayati önemleri olan nükleik asitler, proteinler ve enzimlerin yapılarının tamamen aydınlatılması üzerine odaklanmasından kaynaklanır.

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalının Misyonu: Biyolojinin temel ve uygulamalı pek çok anabilim dalını kapsayan birimlerini, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği teknikleri ile geliştirerek, başta insan olmak üzere doğaya ve doğadaki tüm canlılara fayda sağlayabilecek uygulamalara ışık tutan eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmaktır. Bu maksatla yürütülen tüm araştırma ve projelerde, yetişmiş insan gücünü sağlayabilmek amacıyla moleküler biyolojik çalışmalara hakim olan, çok sayıda lisans ve lisanüstü düzeyde öğrenciye eğitim vermek ve ayrıca  disiplinler arası bir yaklaşıma sahip moleküler biyolojide, uluslararası seviyede kaliteli ve geçerliliği olan çalışmalar yürütmek ana hedeflerimiz arasındadır.

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalının VizyonuYirminci yüzyılda genetik mühendisliği alanındaki teknolojik gelişmeler, pek çok temel (tarım, tıp, hayvancılık) ve uygulamalı bilimin (sanayi) endüstriyel boyutta gelişimine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Günümüzde, endüstriyel boyutta biyoteknolojik ürün eldesi için, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliğinin uygulamaları kullanılmaktadır. Moleküler biyoloji anabilim dalı olarak vizyonumuz, yüzyıla damgasını vuran moleküler biyoloji alanında, ülkemizde eksik olan iyi yetişmiş biyologların ve bilim insanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Vizyonumuz kapsamında, uluslararası platformlarda saygın bir konuma sahip olmak, uluslararası moleküler biyolojik çalışmalarla yarışacak seviyede araştıma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve lisans ile lisansüstü seviyede kaliteli ve bilinçli bir insan gücü yetiştirmek başlıca hedeflerimiz arasındadır.

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı ile İlgili Anahtar KelimeleriDNA, RNA, proteinler, genler, enzimler, rekombinant DNA teknolojisi, genetik mühendisliği, biyoteknoloji, disiplinler üstü bütünleştirici bilim dalı