Akademik personel

ZOOLOJİ ANABİLİM DALIDahili Tel. E-Mail
Tel: +90 (312) 2126720
Prof. Dr. İrfan KANDEMİR (ABD Başkanı) CV-İKandemir1531
ikandemir@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Nuri YİĞİT CV-NYiğit1068nyigit@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Ercüment ÇOLAK CV-EÇOLAK1082
colak@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Nesrin ÖZSOY CV-NÖzsoy1067
ozsoy@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Nursel GÜL CV-NGül1057/1275ngul@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Ayla TÜZÜN CV-ATüzün1061 atuzun@science.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Suna CEBESOY CV-SCebesoy1128
cebesoy@science.ankara.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Hatice MUTLU EYİSON CV-HMEyison1503hmutlu@science.ankara.edu.tr
Arş. Gör. Derya ÇETİNTÜRK CV-DÇetintürk1048deryacetinturk@gmail.com
Zooloji Anabilim Dalı’nda 6 Profesör, 1 Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere, toplam 9 akademik personel görev yapmaktadır.