Akademik personel

BOTANİK ANABİLİM DALIDahili TelE-mail
Tel: +90 (312) 2126720
Prof.Dr. Nur Münevver PINAR (ABD Başkanı) CV-MPınar1060/1062pinar@science.ankara.edu.tr
Prof.Dr. Atila YILDIZ CV-AYıldız1225ayildiz@science.ankara.edu.tr, atilayidiz66@gmail.com
Doç.Dr. Ahmet Emre YAPRAK CV-AEYaprak1143/1535
eyaprak@science.ankara.edu.tr
Doç.Dr. Ilgaz AKATA CV-IAkata1066
akata@science.ankara.edu.tr
Arş.Gör. Aydan ACAR CV-AAcar1062aydanacar24@gmail.com
Botanik Anabilim Dalı’nda, 2 Profesör, 2 Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere, toplam 5 akademik personel görev yapmaktadır.