Akademik personel

BOTANİK ANABİLİM DALIDahili TelE-mail
Tel: +90 (312) 2126720
Prof. Dr. Nur Münevver PINAR CV-MPınar1060/1062pinar@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Atila YILDIZ CV-AYıldız1225ayildiz@science.ankara.edu.tr, atilayidiz66@gmail.com
Prof. Dr. Ahmet Emre YAPRAK CV-AEYaprak1143/1535
eyaprak@science.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Ilgaz AKATA CV-IAkata1066
akata@science.ankara.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Aydan ACAR CV-AAcar1062aydanacar24@gmail.com
Öğr. Gör. Dr. İsa BAŞKÖSE
Botanik Anabilim Dalı’nda, 3 Profesör, 1 Doçent, 1 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere, toplam 6 akademik personel görev yapmaktadır.