Akademik personel

HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALIDahili Tel.E-Mail
Tel: +90 (312) 2126720
Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ CV-AAltındağ1097altindag@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Sibel ATASAĞUN CV-SAtasagun1134
yigit@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Seyhan AKISKA CV-SAkıska1122 akiska@ankara.edu.tr
Doç. Dr. Borga ERGÖNÜL CVBorga1177ergonul@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Cevher ÖZEREN CV-CÖzeren1146 scozeren@science.ankara.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Şeyda FİKİRDEŞİCİ ERGENCV-ŞFikirdeşici1182 seydafikirdesici@gmail.com
Arş. Gör. Duygu BERDİ1088duyguberdi@gmail.com
Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nda, 3 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere, toplam 7 akademik personel görev yapmaktadır.