Akademik personel

GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALIDahili Tel.E-Mail
Tel: +90 (312) 2126720
Prof. Dr. Ayşen Sülün ÜSTÜN CV-SÜstün1070
ustun@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL CV-HNBüyükkartal1051 bkartal@science.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ CV-MKarakaş1085 mkarakas@science.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Esra KOÇ CV-EKoç1071
ekoc@science.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Mehlika BENLİ CV-MBenli1064 mehlikabenli76@hotmail.com
Arş. Gör. Dr. Ergin Şahin CV-ESahinerginsahin@ankara.edu.tr
Öğr. Gör. Hakan ESKİZENGİN HakanCV1275eskizengin@ankara.edu.tr
Genel Biyoloji Anabilim Dalı’nda 2 Profesör, 3 Doçent, 1 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere, toplam 7 akademik personel görev yapmaktadır.