Akademik personel

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALIDahili TelE-Mail
Tel: +90 (312) 2126720
Prof .Dr. Özlem YILDIRIM CV-ÖYıldırım1090 yildirim@science.ankara.edu.tr
Prof.Dr. Reyhan ÇOLAK CV-RÇolak1058
rcolak@science.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Arzu ÇÖLERİ CİHAN CV-ACCihan1095/1158 arzucoleri@gmail.com,
acihan@science.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Türker DUMAN duman@medicine.ankara.edu.tr
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı’nda, 2 Profesör ve 2 Doçent olmak üzere, toplam 4 akademik personel görev yapmaktadır.