Akademik personel

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALIDahili TelE-Mail
Tel: +90 (312) 2126720
Prof. Dr. Özlem YILDIRIM CV-ÖYıldırım1090 yildirim@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Reyhan ÇOLAK CV-RÇolak1058
rcolak@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Arzu ÇÖLERİ CİHAN CV-ACCihan1095/1158 arzucoleri@gmail.com,
acihan@science.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Mustafa Türker DUMAN CV-Türker duman@medicine.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Fadime KIRAN CV-FKıran1054fkiran@science.ankara.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Sidar BEREKETOĞLU CV-Sidar1182sbereketoglu@ankara.edu.tr
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı’nda, 3 Profesör, 2 Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere, toplam 6 akademik personel görev yapmaktadır.