Akademik personel

EKOLOJİ VE ÇEVRE BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI:Dahili TelE-Mail
Tel: +90 (312) 2126720
Prof.Dr. Latif KURT CV-LKurt1089kurt@ankara.edu.tr
Prof.Dr. Fatmagül GEVEN CV-FGeven1092geven@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Gül Nilhan TUĞ CV-GNTuğ1086tug@science.ankara.edu.tr
Arş. Gör. Dr. M. Ümit BİNGÖL CV-ÜBingöl1063mumit1111@hotmail.com, bingol@science.ankara.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Beste Gizem ÖZBEY CV-BGÖzbey1533 beste.ozbey@ankara.edu.tr
Öğr. Gör. S. Tuğrul KÖRÜKLÜ CV-TKörüklü1179koruklu@science.ankara.edu.tr
Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı’nda, 3 Profesör, 2 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere, toplam 6 akademik personel görev yapmaktadır.