Hakkımızda

“Biyoloji, canlı sistemlerin temel bilimi olup, canlılarla ilgili araştırmalar  yapar. Canlıların gelişimi, evrimi, kalıtımı, fizyolojisi, ekolojisi, korunması, tanı ve sınıflandırılması, davranışlarını ve bu özelliklere etki eden faktörlerin neden ve sonuç ilişkilerini araştırır ve tanımlar.”

 

Biyoloji Bölümü 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) bünyesinde, FKB eğitimi yapan Zooloji ve Botanik kürsüleri olarak kurulmuş ve 1948-49 öğrenim yılında, Tabiiye dalı olarak üçlü lisans eğitimi yaptırmak amacı ile Fen Fakültesine nakledilmiş ve aynı yıl Botanik (Kurucuları: Prof. Dr. Krause, Dr. Hikmet Ahmet Birand, Dr. Salahattin Fehmi Kuntay), Zooloji (Kurucuları: Prof. Dr. Wolterek, Dr. Mithat Ali Tolunay) ve Jeoloji Enstitüleri kurulmuştur. Tabiiye eğitimi üçlü lisans dalında 1965 yılına kadar sürmüş, 1968 yılında ikili bilim lisansı olarak değiştirilmiştir. 1983 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile Botanik ve Zooloji Kürsüleri birleştirilerek Biyoloji Bölümü kurulmuştur. Günümüzde ise Bölümümüzde toplam 27 Profesör, 8 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca, Lisans Programında eğitim ve öğretim veren Biyoloji Bölümü’nde mezun olacak biyologlar için, ilk üç yılın sonunda Botanik, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji, Zooloji olmak üzere 4 farklı dalda branşlaşma sağlanmaktadır. Ayrıca, Biyoteknoloji ikili lisans programı 2011-2012 akademik yılından bu yana  eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Biyoloji Bölümü, 2018-2019 akademik yılında, 12’si yabancı uyruklu olmak üzere Türkçe eğitim programında 493, İngilizce programda ise xx kayıtlı öğrencisiyle lisans programını sürdürmektedir. Ayrıca Yüksek Lisans, Doktora ve Birleştirilmiş Doktora programlarını içeren toplam 331 öğrenci ile de Lisansüstü eğitim verilmektedir.

Bölümde dersler; Hikmet Birand Anfisi (HBA), Botanik Dersanesi (BD), Mehmet Ali Tolunay Anfisi (Zooloji Anfisi, ZA), Sistematik Dersanesi 1 (SD1) , Sistematik Dersanesi 2 (SD2), Sistematik Dersanesi 3 (SL,SD3) ve A Blok Zooloji Amfisi (AZD) olmak üzere toplam yedi dersanede yürütülmektedir. Ayrıca ders uygulamaları D Blok Laboratuvarları (DBL1 ve DBL2), Botanik Laboratuvarı (BL) ve  Zooloji Laboratuvarları (ZL1 ve ZL2 ) olmak üzere beş ayrı öğrenci laboratuvarında yapılmaktadır.

Bölümde Biyoteknoloji, Botanik, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji Anabilim Dallarında olmak üzere yedi farklı Anabilim dalında temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmaktadır. Tüm bu akademik çalışmalar, bölümümüzde mevcut olan Bitki ve Hayvan Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarı, Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı, Mikroteknik Araştırma Laboratuvarı, Populasyon Ekolojisi ve Genetiği Laboratuvarı, Elektroforez Laboratuvarı, Hayvan Yetiştirme Laboratuvarları, Bakteriyoloji Araştırma Laboratuvarı, Biyoteknoloji Laboratuvarı, Prokaryot Genetiği Laboratuvarı, Mikrobiyal Genetik Laboratuvarı, Biyokimya Araştırma Laboratuvarı, Kromatografi Araştırma Laboratuvarı, Histoloji ve Histokimya Araştırma Laboratuvarı, Entomoloji Araştırma Laboratuvarı, Bitki ve Hayvan Ekolojisi Laboratuvarları, Tohumlu Bitkiler Laboratuvarı, Algoloji Laboratuvarı, Hayvan Koleksiyonu, Herbaryum, Elektron Mikroskobu Preparasyon Laboratuvarı ve Taramalı Elektron Mikroskop Laboratuvarında yürütülmektedir.

BİYOLOGLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Biyoloji, canlı sistemlerin temel bilimidir. Biyologlar ise; canlılarla ilgili araştırma, (deney, gözlem, koleksiyon, istatistik, koruma, kontrol, inceleme, test, tanı ve değerlendirme) yapar. Canlıların gelişimi, evrimi, kalıtımı, fizyolojisi, ekolojisi, korunması, tanı ve sınıflandırılması, davranışlarını ve özelliklere etki eden faktörlerin neden ve sonuç ilişkilerini araştırır, tanımlar. Aynı zamanda Biyolog, Biyoloji ya da Biyolojinin özelleşmiş alt dallarında laboratuvar ve arazi çalışmaları yapar. Bu çalışmalarla ilgili yetki ve sorumlulukları taşır. Çalışmalarını yaparken çeşitli biyolojik, matematiksel, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle, uygun araç ve gereçlerden yararlanır. Çalışma sonuçları çevre, sağlık, üretim, eğitim, teknoloji ve ekonomi gibi alanlarda uygulanır. Biyologlar, çevre, eğitim, tarım, orman, tıp, sağlık ve ekonomi gibi hayati konularda ülkemizde önemli sorumluluklar yüklenerek hizmet vermektedirler. Özellikle 20. yüzyılın bir Moleküler Biyoloji ve Genetik çağı olduğu düşünüldüğünde, bu alanlarda yürütülecek olan araştırma çalışmalarında Biyologlara oldukça fazla görev düşmektedir.

Bu bağlamda, Biyoloji Bölümü mezunları, ilaç ve kozmetik ürünlerinin üretiminin yapıldığı özel şirketlere ait laboratuvarlar, İlaç firmaları, kimyasal madde ve cihaz pazarlayan özel firmalar, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu hazırlamak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda (Hayvanat Bahçeleri, Belediyelere bağlı Park ve Bahçe Müdürlükleri, İller Bankası, Şap Enstitüsü, Atom Enerjisi Kurumu) araştırma, geliştirme ve kalite kontrol ünitelerinde görev yapabilmektedirler. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri ve özel hastanelerin Mikrobiyoloji, Biyokimya, Hematoloji, Endokrinoloji ile Moleküler Tanı ve Genetik gibi çeşitli amaçlarla hizmet veren Klinik Laboratuvarlarında görev almaktadırlar. Yine Sağlık Bakanlığı’nın açtığı “Embriyoloji Sertifika Programlarına” katılarak, özel tüp bebek laboratuvarlarında (IVF) çalışabilmektedirler.

Biyologlar, üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamak üzere Araştırma Görevlisi kadrolarından başlayarak akademik hayata atılabilmektedirler. Bunların yanısıra, biyologlar, ülkemizin çok zengin olan flora ve faunası’nı ortaya çıkarmak üzere yapılan botanik, hidrobiyoloji, mikrobiyoloji ve zooloji branşlarını kapsayan ekolojik araştırma projelerinde, genetik ve biyoteknoloji alanlarında yürütülen özel araştırma ve geliştirme projelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini bursiyer olarak tamamlayarak, bu alanlarda yetişmiş birer Yüksek Biyolog olarak bilim dünyasına katkıda bulunabilmektedirler.