♦ Lisansüstü Öğrenci Kabul Kriterleri

28.11.2016 tarih ve 29902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://statistics.science.ankara.edu.tr/files/2017/10/AU_Yonetmelik.pdf

Lisansüstü Öğrenci Kabul Şeması için Lisans Üstü Öğrenci Kabul Şeması

Ayrıca Lisansüstü Programların Şematik Özetlerine de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Tezli Yüksek Lisans Programı Şeması

Bütünleşik Doktora Programı Şeması

Doktora Programı Şeması

 

 

About Sevgi Ertuğrul Karatay

Doç.Dr. Sevgi ERTUĞRUL KARATAY Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Web Sayfası Yöneticisi